Nadácia slovenskej sporitľne

Mladí dobrovoľníci zachraňujú (nielen) kláštor!

Projekt je zameraný na mladých ľudí z celého Slovenska vo veku od 17 rokov. Cieľom projektu je ponúknuť im možnosť zmysluplne stráviť čas v prírode, pri aktívnej práci a empirickom poznávaní našej histórie a kultúry. Mladí ľudia tak majú možnosť opustiť na istú dobu civilizáciu, konfrontovať hodnoty 21. storočia so životom a prácou v minulosti a uvedomiť si pravé hodnoty svojho života. Formou svojej dobrovoľníckej práce pomáhajú uchovať národnú kultúrnu pamiatku pre ďalšie generácie.

Ciele projektu:

  • formou 2-týždňových historicky ladených táborov umožniť mladým ľuďom z celého Slovenska realizovať sa pri dobrovoľníckej práci na ochrane kultúrneho dedičstva Trnavského kraja, rozvíjať svoje osobnostné kvality a zručnosti v manuálnej práci, bez komfortu civilizácie 21. storočia
  • ponúknuť výhľad návštevníkom na úpätie Malých Karpát Trnavského regiónu z veže kostola Sv. Kataríny rekonštrukciou vnútorných podlaží tradičnou technológiou ručného kresania dubových trámov
  • konzervácia štítu a veže kostola tradičnými technológiami rukami mladých dobrovoľníkov
  • archeologický výskum najstaršej časti kostola – základov gotickej kaplnky
  • vytvoriť bezpečný a zaujímavý priestor pre návštevníkov, sprostredkovať im neopakovateľnú atmosféru lokality

 Očakávaným výsledkom našej práce bude Katarínka, zachovaná nielen pre súčasníkov aj pre budúce generácie vo svojej kráse a neopakovateľnej atmosfére. Chceme, aby naďalej ostala vďačným a hlavne bezpečným cieľom potuliek ľudí objavujúcich krásu prírody trnavského kraja a pamätihodností našej vlasti.

Taktiež veríme, že tieto poklady nájdu aj mladí dobrovoľníci, prichádzajúci za tradičnou prácou ich predkov, životom v tichu prírody bez výdobytkov civilizácie, spoznávaním nových ľudí aj samých seba.

alt

ZKSM logo Ministerstvo Kultury SR Zachranme hrady - logo Ministerstvo Financii SR Obec Dechtice Obec Naháč Obec Chtelnica