Aktuálne

Katarínka na výstave Pamiatky

Historický okamih sa podaril naším katarínkovcom. Od pondelka 8.4. sa v priestoroch výstaviska Incheba Bratislava nachádzal náš ručne tesaný rumpál.

Vďaka svojej jedinečnosti a z dobového hľadiska bola jedným z mála výnimočných exponátov na výstave Pamiatky 2013. Rumpál je súčasťou nášho vôbec prvého stánku v Inchebe.

Rekonštrukcia vzhľadu Katarínky v 18. storočí

Máme nové video!
Rekoštrukcia pôvodného vzhľadu Katarínky - františkánskeho kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticach cca v roku 1730.


Link: http://youtu.be/R91BNS6s93A

Archaeology in 2012

The research was focused on the Gothic chapel that was localized exactly under the presbytery of the later Franciscan church. Our goal was to obtain as much details of chapel’s history as possible, but we also did not avoid other objects of the research that concluded with conservation work.

The Gothic chapel and the research of the presbytery of the Baroque church

We tried to find the original entrance to the chapel in the interior of the presbytery. We expected it to be north-facing because of the best accessibility. Unfortunately, the holes dated back to the 20th century (due to the filling).

The research constantly affirms the importance of the reef that supported the Gothic chapel and later the Franciscan church. We excavated the cavern in the west-facing wall of the presbytery.

Surprisingly, there used to be an even older building than the Gothic chapel at this site. Its foundation was discovered under the foundation of the Gothic chapel. The only accessible place where we could excavate the object was the interior of the „cave“ - we worked in a dark, cold and dangerous space. As our statics engineer M. Sc. Kohút and the Monuments Board of the Slovak Republic (Trnava) recommended, we decided to wall the „cave“ up (in fact, it was dug by robbers) using bricks laid into clay instead of mortar.

The arch and the remains of the side altar

We excavated the trench under the arch of the Baroque church trying to find the wall that could affirm the enlargement of the chapel in the north – building up the Baroque church gradually.

We identified a door case made of stone and also stone foundations probably belonging to the side altar (photo, left).

The monastery and its windows

We know the monastery’s appearance thanks to historical illustrations. The archaeological research during the last seasons persuades us that these illustrations are quite inaccurate and schematic. Except for window cases, we also identified the intersection of the north-facing and east-facing walls of the main courtyard of the monastery.

Covering and backfilling of the trenches

Finally, we prepared Katarínka for winter, covering and backfilling all the trenches that were opened in the summer of 2012. In 2013 the excavations will continue...


More information about archaelogical research at Katarinka and detailed research report from 2012 can be found in the Scientific works and research section.
© Michal Slivka 2012, © Ivana Kvetánová 2012

Murovacie a konzervačné práce z leta 2012

Prioritnými prácami boli tak ako po iné roky murovacie a konzervačné práce. Chceme dokončiť celý kostol, kde nám na túto sezónu ostali isté špecifické miesta. Nešlo o koncentrované murovanie na jednom mieste alebo časti kostola ako voľakedy.

Juhovýchodný roh presbytéria

Tento múr už de facto ani nestál, iba v kúte presbytéria bol naznačený, ale aj vypadaný veľký kus. Bolo ho treba nanovo vymurovať, aby podopieral ten jediný stojaci múr presbytéria s oknom (a krížom) a tiež uzavrel presbytérium pri oltári, aby nám po oltári nebehali turisti a nepoužívali ho ako skratku cez kostol. Podarilo sa. Na tomto múre postupne robili všetky družiny počas celého leta.

 

Poznámka: Kliknite na obázky pre jeho zväčšenie a zobrazenie v novom okne.

Juhovýchodný roh kostola

Hoci sa to nezdalo, tomuto rohu chýbali veľké objemy muriva a hrozilo jeho celé zrútenie. Podarilo sa nám v ňom identifikovať časť „okna“, ktorým bol prepojený prilepený kláštor so schodiskom v nike kostola – a jednu špaletu tohoto okna sme zachovali.

 

Škárovanie vo vnútri lode kostola

V lodi sa nachádzali a ešte stále nachádzajú škáry, ktoré bolo potrebne zakonzervovať. Múr získal tak väčšiu stabilitu a bude stáť o niekoľko rokov navyše.

Najväčšie plochy škárovania

Celá pravá – východná časť štítu kostola – vďaka 5-poschodovému lešeniu kompletne bola preškárovaná. Napojenie lode na presbytérium, kde bola obrovská prasklina, bolo vyplnené a zamurované.

Štít kostola  - lešenie 2012

Z opačnej strany – zvnútra kostola tam bola jedna „špecialitka“ – nad rohovým pilierom. Do diery po tráme sme zamurovali nanovo vykresaný dubový asi dvojmetrový trám a nad ním sme nadmurovali chýbajúcu časť.

 

Juhozápadný roh kostola

Rýchloakcia aj so zamurovanými kresanými trámami.

 

Murovanie vo veži

Ide o najneviditeľnejšie murovanie. Vnútri vo výške, na úrovni piateho a šiesteho podlažia (teda na vrchu veže). Nebude ho vidno určite pekných pár desaťročí, ba storočí. Je totiž ukryté za uloženými trámami a konštrukciou zapustenej / skrytej strechy veže. Pred osadením trámov bolo nutné priestor za nimi poriadne vymurovať a vyškárovať, lebo neskôr sa tam už dostať nedá.

Veľké okno na veži

Druhé odspodu nad vchodom. Bol zhotovený drevený šalung a následné doplnené tehly a vyplnené škáry.

Múr patriaci kláštoru

Prízemný múr smerujúci od kostolného rohu ku táboru a ku malťákom, ponad ktorý sa chodí drevenými schodíkmi. Múrik bol odkopaný, rozobraný a naspäť namurovaný. Popri tom sa v ňom podarilo objaviť a zakonzervovať parapety dvoch kláštorných okien.

Deň otvorených dverí na Katarínke 5.7.2012 - ako bolo

Vo štvrtok 5. júla 2012 na sviatok sv. Cyrila a Metoda sme organizovali už jedenástykrát Deň otvorených dverí na Katarínke.

Napriek už niekoľkodňovému tropickému počasiu na Katarínku prišlo okolo 800 návštevníkov.

Deň otvorených dverí 2012 - omša  Deň otvorených dverí 2012 - omša - kapela

Program začal slávnostnou sv. omšou, ktorú spolu slúžili nový dechtický kňaz Daniel Vachan a ako slávnostný kazateľ františkán Felix Mária (Zénius).

Po sv. omši bol predstavený projekt Katarínka, výsledky uplynulej sezóny 2011 ako aj plány pre túto aktuálnu sezónu.
Veľký úspech opäť získalo improvizované historické divadelné predstavenie o histórii Kláštora sv. Kataríny: "Jak to bolo s Katerinu".
Aby sa návštevníci nerozutekali hladní, podávali sme skvelý guláš za dobrovoľný príspevok.

Deň otvorených dverí na Katarínke 2012 - divadlo  Deň otvorených dverí 2012 - návštevníci v lodi ksotola

Celé zvyšné popoludnie potom mohli návštevníci, predovšetkým deti, stráviť v svätokatarínskych cechoch a tvorivých dielňach (cech drotársky, rybársky v rybníkoch svätokatarínskych, farbiarsky, lukostrelecký, drevorezbársky, vyšívací, klincovací, futbalový, archeologický, lanový, spoznávaco-sprevádzací a papyrusový).

Tu môžete zhliadnuť a objaviť atmosféru tohoto vydareného dňa:
https://picasaweb.google.com/.../Katarinka2012DenOtvorenychDveri...

Ďakujeme všetkým Katarínkovcom, ktorí prispeli ku skvelej organizácii tohto dňa (bolo ich cez sedemdesiat) a tiež rodičom Rusinovým a Šnajdarovým za skvelý guláš.

Letné práce rozbehnuté - čo chceme spraviť v sezóne 2012

Letná dobrovoľnícka sezóna na Katarínke nám naplno beží a dobrovoľníci (ktorých je tento rok rekordný počet) už naplno pracujú na Katarínke.

V letnej sezóne 2012 prracujeme na viacerých pracoviskách a prioritách.

Dokončujeme konzerváciu fasády veže - konkrétne špaliet okien na hlavnej severnej fasáde:

 Veža 2012  Rumpál - príprava na sezónu 2012

Zároveň vo veži chceme zrekonštruovať všetky podlažia do pôvodnej podoby - ručne kresanými dubovými trámami. Toto leto bude posledná šanca vidieť nás kresať posledné štyri trámy.
Tieto trámy budeme dostávať na podlažia až do výšky 30 metrov pomocou nášho ručne vyrobeného rumpálu - zdvíhacieho zariadenia na spôsob historických"žeriavov".
(Rumpál v akcii počas minulej sezóny 2011: http://www.youtube.com/watch?v=UFZiAumqpPk&feature=plcp)

Nové - vyhliadkové - podlažie bude zároveň zapustenou strechou, koruna múru veže bude tvoriť prirodzené zábradlie , a tak nebude zmenená silueta ruiny kostola sv. Kataríny. Toto nové podlažie budeme budovať z dubových trámov rezaných na gátri, aby sme odlíšili pôvodné konštrukcie (obnovované ručne) od novotvarov (spracované strojovo): materiál už je pripravený pod vežou:

Projekt veže - J rez

Trámy pod vežou 2012  Katarínka veža 2012

 

Pracovať sa však bude aj v presbytériu kostola - na archeologickom výskume - pri dokončení výskumu predchodcu kostola - veľkej gotickej kaplnky, presnejšie jej západného múru a severného vchodu.

Posledné väčšie murovanie na lodi kostola by sme mali dokončiť už túto sezónu - na východnej časti štítu lode kostola (do výšky cca 12 metrov) a samozrejme budeme pokračovať aj v murovaní a škárovaní prízemných častí kostola.

Štít kostola  - lešenie 2012

A tento rok prišiel na rad aj tzv. "Pondusov múrik" - teda zvyšky severnej fasády severného krídla kláštora, ktorý sa zachoval len do výšky cca 1 metra.

Úspešná Bielonedeľná púť na Katarínku 15.4. - aj s otcom arcibiskupom Róbertom Bezákom

Na Bielu nedeľu 15. apríla - týždeň po Veľkej noci - sme mali už trinástu
Bielonedeľnú púť na Katarínku.

Ide o obnovenie historickej tradície pútí, ktoré na Katarínke bývali v 17. a 18. storočí, kedy sa tu schádzali tisíce pútnikov, putujúcich z okolia, predovšetkým z 25 km vzdialenej Trnavy na čele s trnavským biskupom, vtedy prímasom Uhorska.

Bielonedeľná púť 2012 - na ceste 1Bielonedeľná púť 2012 - na ceste 2

Read more...

Dokument o Katarínke v STV2 na Veľkonočnú nedeľu 8. apríla o 17.00, repríza na Veľkonočný pondelok 9:00.

AKTUALIZÁCIA 13.5.2012:
Dokument bude premietaný v Bratislavskom UPC v Mlynskej doline po večernej omši o cca 23:10.

Na Veľkonočnú nedeľu popoludní a Veľkonočný pondelok ráno (repríza) bude v STV premiéra dvojdielneho dokumentu o Katarínke v rámci cyklu Dedičstvo otcov.

RTVS


logo_stv2Oba diely (spolu 50 minút) budú na STV / Dvojke na Veľkonočnú nedeľu 8. apríla o 17.00 hod. (prvý diel) a 17.30 hod. (druhý diel), repríza hneď na druhý deň 9.4. - na Veľkonočný pondelok 9:00 a 9:25.

Tešíme sa, že dokument sa stal skutočnosťou a zachytáva jednak dobrodružstvo poznávania histórie tohto tajuplného miesta, súvisiace výskumy, objavy a novinky (v prvej časti)
a tiež naše aktivity, dobrovoľnícke tábory, ľudský rozmer tohto diela a život na Katarínke dnes - 225 rokov od zrušenia kláštora (v druhej časti).

Dokument o Katarínke (c) RTVS 2012

Dokument o Katarínke - 8. apríl 2012program

Ďalšie diely cyklu, ktorý dokumentuje aktivity dobrovoľníkov na sakrálnych pamiatkach - vrátane nášho sesterského projektu Dubova Colonorum - budú vysielané takto:

  • Kláštorisko Štvrtok 12.4.2012 22:00
  • Dubová Colonorum Nedeľa 15.4.2012 18:00  Repríza: Pondelok 16.4.2012 11:45
  • Kláštor františkánov v Kremnici Nedeľa 22.4.2012 18:05 
ZKSM logo Ministerstvo Kultury SR Zachranme hrady - logo Ministerstvo Financii SR Obec Dechtice Obec Naháč Obec Chtelnica