Rekonštrukcia vzhľadu Katarínky v 18. storočí

Máme nové video!
Rekoštrukcia pôvodného vzhľadu Katarínky - františkánskeho kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticach cca v roku 1730.


Link: http://youtu.be/R91BNS6s93A

ZKSM logo Ministerstvo Kultury SR Zachranme hrady - logo Ministerstvo Financii SR Obec Dechtice Obec Naháč Obec Chtelnica