Nadácia Orange – zamestnanecký

Deň otvorených dverí a tradičné remeslá na Katarínke

Katarínka, to nie je len práca a zábava, ale Katarínka je o ľuďoch, ktorí prídu, chcú pomôcť, obetujú svoj voľný čas. Katarínka je aj o otvorení Katarínky pre podujatie, na ktorom by sa malo zúčastniť viac ako 500 priaznivcov,  obyvateľov zo širokého okolia. O mladých ľuďoch, ktorí nechcú len prijímať vo svojom živote, ale chcú hlavne dávať. Dávať samého seba pre radosť druhých, svoje vedomosti, zážitky, skúsenosti. Chcú prispieť svojím dielom pre  dobro spoločnosti, chcú zanechať svoj odkaz nielen pre súčasné, ale aj budúce generácie svojou dobrovoľníckou prácou.

Aj tento rok sa uskutoční podujatie Deň otvorených dverí na Katarínke, kedy mladí záchrancovia z Kláštora Svätej Kataríny zostúpia z vysokého lešenia a vystúpia z hlbokej archeologickej sondy a budú sa venovať návštevníkom,  pre ktorých je prichystaný bohatý program, v rámci ktorého budú prezentované aj tradičné remeslá našich predkov – tesanie dubových trámov a hlavne zostrojenie rumpálu – historického zariadenia na dvíhanie ťažkých predmetov.

ZKSM logo Ministerstvo Kultury SR Zachranme hrady - logo Ministerstvo Financii SR Obec Dechtice Obec Naháč Obec Chtelnica