Nadačný fond ČSOB v Nadácii Pontis - zamestnanecký

Katarínka- križovatka storočí opäť ožíva

Celkový projekt záchrany ruín Kláštora sv. Kataríny vznikol v roku 1995, ktorý sa
realizuje formou 2-týždňových táborov za pomoci dobrovoľníckej práce mladých ľudí od 17 do 30 rokov. Cieľom týchto táborov je, okrem sanácie kultúrnej pamiatky a zaistenia lokality ruín kvôli bezpečnosti a turistickému  zatraktívneniu miesta, prirodzeným spôsobom budovať v mladých ľuďoch pozitívny vzťahu k svojmu národnému kultúrnemu dedičstvu a k osvojeniu si princípov dobrovoľníckej práce. Hlavným zámerom predkladaného projektu je podpora a posilnenie aktivít smerujúcich k zvyšujúcej sa kvalite organizácie táborov cez výchovu motivovaných ĺídrov s teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami.

ZKSM logo Ministerstvo Kultury SR Zachranme hrady - logo Ministerstvo Financii SR Obec Dechtice Obec Naháč Obec Chtelnica