Nadácia VÚB – zamestnanecký „Pre vzdelanie“

Škola dobrovoľníkov na Katarínke

Projekt ponúka mládeži zmysluplné využitie voľného času v prospech spoločnosti. Realizuje sa formou letných dobrovoľníckych táborov zameraných na záchranu ruiny kultúrnej pamiatky Kostola a Kláštora sv. Kataríny. Účastníci sa učia tradičným remeslám a prichádzajú do živého kontaktu s históriou, čím si vytvárajú vzťah k ich kultúrnemu dedičstvu. Projekt pôsobí aj ako škola dobrovoľníctva, v ktorej nachádzajú zmysel v nezištnej službe spoločnosti. Výsledkom projektu okrem realizovaných záchranných prác sú mladí ľudia, pre ktorých sa dobrovoľníctvo stalo životným štýlom.

alt

ZKSM logo Ministerstvo Kultury SR Zachranme hrady - logo Ministerstvo Financii SR Obec Dechtice Obec Naháč Obec Chtelnica